Ngôn ngữ

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại là lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Công ty. Các mặt hàng kinh doanh thương mại chính bao gồm:

  1. Than, vôi, bột đá cung cấp cho các nhà máy sản xuất, cơ sở nuôi trồng thủy hải sản.
  2. Xi măng, Clinker xuất khẩu
  3. Gạo, tấm, bột cá, mỡ cá cho sản xuất cồn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và xuất khẩu.