Ngôn ngữ

Bất động sản

Các hoạt động chính bao gồm:

1. Hoạt động dịch vụ Sàn giao dịch bất động sản bao gồm:

-  Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê mua bất động sản
-  Môi giới bất động sản
-  Định giá bất động sản
-  Tư vấn bất động sản
-  Quảng cáo bất động sản
-  Đấu giá bất động sản
-  Quản lý bất động sản

2. Các hoạt động khác:

-  Mua bán, cho thuê bất dộng sản
-  Đầu tư xây dựng nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng cao cấp
-  Đầu tư, tái đầu tư các dự án bất động sản
-  Đầu tư xây dựng và cho thuê kho bãi.