Ngôn ngữ

Dịch vụ vận tải biển

Đông Thiên Phú Miền Nam đang khai thác đội tàu hàng khô và hàng rời chuyên dụng gồm 7 chiếc, trọng tải từ 3,000 DWT đến 7,000 DWT với tổng trọng tải 60,000 DWT (bình quân 8 tuổi) hoạt động tuyến quốc tế, nội địa đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

(Ngoài danh sách các tàu thuộc quyền sở hữu dưới đây, chúng tôi còn có quyền hợp pháp trong khai thác, vận hành một số tàu có trọng tải lên tới 30,000 DWT)

TT Loại tàu DWT GT
1 DONG THIEN PHU STAR Tàu chở hàng rời 3.005 1.598
2 DONG THIEN PHU SILVER Tàu chở hàng rời 3.762 1.998
3 DONG THIEN PHU RUBY GENERAL CARGO 3.011,98 1.599
4 DONG THIEN PHU GOLDEN Tàu chở hàng rời 3.067 1.599
5 DONG THIEN PHU DRAGON GENERAL CARGO 5.361 2.998
6 DONG THIEN PHU DIAMOND GENERAL CARGO 4.022 2.363
7 DONG THIEN PHU 09 Tàu chở hàng rời 3.145,8 1.598