Hoạt động sản xuất kinh doanh

Vận tải biển

Là lĩnh vực hoạt động mũi nhọn và tiềm năng của Công ty. Vùng hoạt động của tàu bao gồm các tuyến nội địa...

 

Thương mại

Kinh doanh thương mại là lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Công ty. Các mặt hàng kinh doanh thương mại chính...

 

bất động sản

Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê mua bất động sản. Môi giới bất động sản. Định giá bất động sản...

Đối tác